Četvrtak, 21 Studeni 2019 10:43

Objava rezultata prvog kruga Javnog poziva za poticanje gospodarstva Općine Jakšić u 2019.godini

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKŠIĆ
Općinski načelnik


Na temelju članka 5. Programa poticanja razvoja gospodarstva Općine Jakšić za razdoblje 2019. – 2021.godine („Službeni glasnik Općine Jakšić“ br. 4/19), te na prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka za dodjelu potpore, općinski načelnik dana 15.studenog 2019.godine, donosi


ZAKLJUČAK
o dodjeli potpora iz Programa poticanja gospodarstva Općine Jakšić 2019.-2021. za 2019.godinu

Korisnici Mjera Programa 1