Uprava

Općinski načelnik: Ivica Kovačević

Općinsko vijeće:

1. Boško Obradović, HDZ, predsjednik Općinskog vijeća
2. Mile Barišić, HDZ
3. Mario Glavaš, HDZ, potpredsjednik Općinskog vijeća
4. Dario Pažin , HDZ
5. Josip Biondić, HDZ
6. Dario Majetić, HDZ
7. Kristina Matijević, HDZ
8. Antonija Jaroš, HDZ
9. Antonio Šilhan, HDZ
10. Luka Obradović, kandidacijska lista grupe birača Luka Obradović
11. Ilija Subotić, kandidacijska lista grupe birača Luka Obradović
12. Luka Soldo, kandidacijska lista grupe birača Luka Obradović
13. Iva Kustura, kandidacijska lista grupe birača Luka Obradović

Statut Općine Jakšić:

pdfPreuzimanje u pdf formatu9.31 MB

Poslovnik Općinskog vijeća:

pdfPreuzimanje u pdf formatu7.01 MB