Uprava

Općinski načelnik: Ivica Kovačević, HDZ
Zamjenik općinskog načelnika: Mile Barišić

Općinsko vijeće:

 1. Domagoj Oreški, kandidacijska lista grupe birača Domagoj Oreški, predsjednik vijeća
 2. Mario Glavaš, HSS, potpredsjednik vijeća
 3. Boško Obradović, HDZ
 4. Dario Pažin, HDZ
 5. Josip Biondić, HDZ
 6. Nikolina Nikolaš, HDZ
 7. Dario Majetić, HDZ
 8. Zdenko Biondić,kandidacijska lista grupe birača Zdenko Biondić
 9. Ivan Murar, kandidacijska lista grupe birača Zdenko Biondić
 10. Vladimir Derma, kandidacijska lista grupe birača Zdenko Biondić
 11. Natalija Baričević, kandidacijska lista grupe birača Domagoj Oreški
 12. Mladen Raguž, kandidacijska lista grupe birača Mladen Raguž
 13. Marija Šinko Ružičić, SDP

 

Nezavisni vijećnici:

Izvješće o primljenim donacijama od 01.01. do 30.06. 2018. godine.

Izjava o donaciji - Domagoj Oreški

Izjava o donaciji - Natalija Baričević

Statut Općine Jakšić:

pdfPreuzimanje u pdf formatu9.31 MB

Poslovnik Općinskog vijeća:

pdfPreuzimanje u pdf formatu7.01 MB