Općinsko vijeće

Rad Općinskog vijeća

Rad Općinskog vijeća je javan. O radu Općinskog  vijeća javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče i objavom na web stranicama Općine Jakšić. U sadašnjem sazivu Općinsko Vijeće Općine Jakšić ima 13 vijećnika.

Najava održavanja sjednice, dnevni red za sjednicu, donesene odluke i akti te zapisnici o radu Općinskog vijeća objavljuju se na službenim web stranicama Općine.
Radi što potpunijeg i točnijeg obavještavanja javnosti o rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih tijela može se dati službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.

Uz prethodnu najavu predsjedniku Općinskog vijeća (tri dana prije sjednice), predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog  vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Ukoliko je broj prijavljenih osoba za praćenje rada Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.

Za praćenje rada Općinskog vijeća u Općinskoj vijećnici raspoloživa su 3 mjesta.
Predsjednik Općinskog vijeća će vodeći računa o redoslijedu prijava, izdati dopuštenje za prisustvovanje na sjednici.

Zahtjev za prisustvovanje sjednicama možete podnijeti:

– telefaksom na broj: 034/257 123
– elektroničkom poštom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
– poštom na adresu: Općina Jakšić, Osječka 39, 34 308 Jakšić

Molimo Vas da svoje zahtjeve upućujete putem predviđenog obrasca.

ZAHTJEV ZA PRISUSTVOVANJE SJEDNICI

Sa sjednice ili dijela sjednice Općinskog vijeća može se isključiti javnost samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i općim aktom Općine Jakšić.

Općinski vijećnik ne smije iznositi podatke koje sazna na sjednici s koje je isključena javnost.