Službene internet stranice Općine Jakšić

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.


Službenik za informiranje

Općina Jakšić javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Jakšić na sljedeće moguće načine:

1.    putem telefona na broj: +385 (0)34  315  514
2.    putem faksa na broj: +385 (0)34 257 123
3.    elektroničkom poštom službeniku za informiranje Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
4.    poštom na adresu: Općina Jakšić, Osječka 39, 34308Jakšić, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
5.    osobno na adresu: Općina Jakšić, Osječka 39, 34308Jakšić, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje:
Zahtjev za pristup informacijama (Obrazac 2)
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Obrazac 3)
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (Obrazac 4)

Službenik za informiranje:

Nela Včelik
Općina Jakšić, Osječka 39, 34308 Jakšić
Tel.: +385 (0)34  315  514
Fax: +385 (0)34 257 123
E-mail službenika za informiranje: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Radno vrijeme službenika za informiranje: od 07:00 do 15:00 sati

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

 Odluka o imenovanju zamjenikaNaknada za pristup informacijama

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html


Pravo na pristup informacijama uređuju

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_06_69_1025.html

 
Propisi EU

•    Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,
•    Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

 
Interni akti

•    Odluka o imenovanju službenika za informiranje,
•    Odluka o ustrojavanju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama,
•    Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija,
•    Zahtjev za pristup informacijama,
•    Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije,
•    Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

Izvješća

Upitnik

xlsUpitnik za samoprocijenu TJV sukladno ZPPI

Korisni linkovi

Župa sv. Barbare Jakšić

Župa Sv. Barbare

Dječji vrtić Jakšić

Dječji vrtić Jakšić

Osnovna škola Mladost

Osnovna škola Mladost

Požeško-slavonska županija

Požeško-slavonska županija