Ponedjeljak, 13 Siječanj 2020 11:39

Rezultati natječaja za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2019./2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKŠIĆ  
Općinski načelnik

KLASA:604-01/19-01/02
URBROJ:2177/04-02/19-4
Jakšić, 10.siječnja 2020.god.

Na temelju članka 9. Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“ broj, 121/18), te Zapisnika i utvrđene Liste reda prvenstva Povjerenstva za dodjelu Stipendija Općine Jakšić za akademsku godinu 2019./2020., donosim  sljedeću

O D L U K U
o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2019./2020.