Službene internet stranice Općine Jakšić

Komunalna i cestovna infrastruktura

Opskrba prirodnim plinom – sva naselja su opskrbljena prirodnim zemnim plinom (oko 47 kilometara mreže). Cjelokupnu mrežu izgradila je Općina u suradnji s stanovništvom koje je sufinanciralo izgradnju.

Javna vodovodna mreža – na javnu vodovodnu mrežu priključeno su naselja Jakšić, Eminovci, Bertelovci, Treštanovci, Svetinja, Radnovac i Rajsavac, dok se za ostala tri naselja očekuje izgradnja i  priključenje na javnu vodovodnu mrežu u 2015. godini.
Isto tako izgrađen je sustav javne odvodnje otpadnih voda s pročišćavanjem u naseljima Eminovci, Bertelovci, Radnovac, Rajsavac i Jakšić. Do početka 2015. godine očekuje se puštanje u sustav i odvodnja naselja Treštanovci, koja je financirana sredstvima EU iz Programa IPARD, Mjera 301.

Nisko naponska električna mreža obnovljena je u naseljima Jakšić, Radnovac, Bertelovci, Tekić, Cerovac, Granje, Svetinja, trenutno se  izvode radovi na rekonstrukciji nisko naponske mreže Treštanovci, a paralelno se obnavlja javna rasvjeta. U planu 2015. godine je Rajsavac s obnovom  nisko naponske mreže i javne rasvjete, a dio naselja Eminovci u 2016. godini.

Niskonaponska električna mreža  - unazad 3 godine u suradnji s HEP-om izrađena je rekonstrukcija niskonaponske električne mreže i izgradnja javne rasvjete u naseljima Tekić i Granje.

Ceste – na području općine Jakšiću državna cesta D-51 u cijelosti je obnovljen kolnički trak, a isto tako je obnovljen kolnik na županijskoj cesti Ž4116Vetovo-Jakšić-Kuzmica  ;lokalna cesta L41035 Tekić-Bertelovci-D51 su sanirana oštećenja. Lokalna cesta Jakšić_ Trapari L 41058 je asfaltirana i u odličnom je stanju. Isto tako je sanirana lokalna cesta L 41033 ( Ž4101-Ramanovci-Treštanovci-D51.

Od lokalnih cesta u nadležnosti ŽUC ostale su neasvaltirane lokalne ceste L 41050 ( Treštanovci-Šeovci) i lokalna cesta L 41057 (Rajsavac-Lakušija) koje očekujemo da će se asfaltirati u nadolazećem razdoblju. Unutar naselja ostalo je još neasfaltiranih ulica u Eminovcima,Jakšiću i Radnovcu, te će se poduzeti aktivnosti za što skorije njihovo asfaltiranje.

Korisni linkovi

Župa sv. Barbare Jakšić

Župa Sv. Barbare

Dječji vrtić Jakšić

Dječji vrtić Jakšić

Osnovna škola Mladost

Osnovna škola Mladost

Požeško-slavonska županija

Požeško-slavonska županija