Službene internet stranice Općine Jakšić

Ponedjeljak, 13 Siječanj 2020 13:19

Drugi javni natječaj za dodjelu Stipendija Općine Jakšić za akademsku godinu 2019/2020. studentima s područja Općine Jakšić

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKŠIĆ
Općinski načelnik

KLASA:604-01/20-01/01
URBROJ:2177/04-02-20-1                   
Jakšić, 13.siječnja 2020.godine

Na temelju odredbi članka 48. Statuta Općine Jakšić («Službeni glasnik Općine Jakšić» broj 116/18) i na temelju čl.4. Odluke o stipendiranju studenata s područja Općine Jakšić za akademsku godinu 2019./2020., općinski načelnik raspisuje

D R U G I   J A V N I   N A T J E Č A J
za dodjelu Stipendija Općine Jakšić za akademsku godinu 2019/2020. studentima s područja Općine Jakšić

Korisni linkovi

Župa sv. Barbare Jakšić

Župa Sv. Barbare

Dječji vrtić Jakšić

Dječji vrtić Jakšić

Osnovna škola Mladost

Osnovna škola Mladost

Požeško-slavonska županija

Požeško-slavonska županija