Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti

Vlastiti pogon Općine Jakšić osnovan je kao organizacijska jedinica Jedinstvenog upravnog odjela. Upravitelj Vlastitog pogona Općine Jakšić ujedno je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Opis poslova:

Na području Općine Jakšić obavljaju se sljedeće komunalne djelatnosti:

1. Održavanje javnih površina,
2. Održavanje groblja,
3. Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
4. Održavanje nerazvrstanih cesta,
5. Održavanje javne rasvjete.

Vlastiti pogon Općine Jakšić obavlja sljedeće komunalne djelatnosti: održavanje javnih površina, održavanje groblja i održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene.

  • Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.
  • Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, orezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.
  • Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.
  • Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

Akti:

Kontakt podaci:

Nikolina Gazilj, pročelnik JUO

Tel: 034/315 514
Fax: 034/257 123
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Damir Miletić

Tel:034/315 514
Fax:034/257 123