Službene internet stranice Općine Jakšić

Četvrtak, 13 Siječanj 2022 10:48

Javni natječaj za gospodarsku zonu

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", broj: 91/96., 68/98, 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., /141/06, 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14., 81/15., 94/17),, članka 47. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, br. 5/21), Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Jakšić - Gospodarska zona Jakšić od dana 15. studenog 2021. godine („Službeni glasnik Općine Jakšić“, br. 6/21) i Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina - Gospodarska zona Jakšić, KLASA: 022-01/21-01/130, URBROJ: 2177/04-02/1-21-1 od dana 29. prosinca 2021. godine, raspisuje se J A V N I  N A T J E Č A J za prodaju nekretnina unutar Gospodarske zone Jakšić.

Korisni linkovi

Župa sv. Barbare Jakšić

Župa Sv. Barbare

Dječji vrtić Jakšić

Dječji vrtić Jakšić

Osnovna škola Mladost

Osnovna škola Mladost

Požeško-slavonska županija

Požeško-slavonska županija