Utorak, 13 Travanj 2021 09:58

Javni natječaj za prodaju nekretnina unutar Gospodarske zone Jakšić

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 81/15. – pročišćeni tekst), članka 48. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, br. 116/18), Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Jakšić - Gospodarska zona Jakšić od dana 30. ožujka 2021. godine („Službeni glasnik Općine Jakšić“, br. 2/21) i Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina - Gospodarska zona Jakšić, KLASA:022-01/21-01/32, URBROJ:2177/04-02/1-21-1 od 13. travnja 2021. godine, raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina unutar Gospodarske zone Jakšić.