Službene internet stranice Općine Jakšić

Utorak, 20 Listopad 2020 14:21

Natječaj za dodjelu stipendija Općine Jakšić za akademsku godinu 2020/2021.

Na temelju odredbi članka 48. Statuta Općine Jakšić («Službeni glasnik Općine Jakšić», broj 116/18, 02/20) i na temelju čl.1. Odluke o stipendiranju studenata s područja Općine Jakšić za akademsku godinu 2020./2021., općinski načelnik raspisuje Natječaj za dodjelu Stipendija Općine Jakšić za akademsku godinu 2020/2021. studentima s područja Općine Jakšić.

1. U akademskoj godini 2020./2021. dodijelit će se 18 (osamnaest) stipendija

u iznosu od 700,00 kn (sedamstokuna) za redovne studente u obliku 10 mjesečnih anuiteta.

2. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju studenti  koji udovoljavaju sljedećim kriterijima:

- da su državljani Republike Hrvatske,

- da su redoviti studenti koji imaju stalno prebivalište na području Općine Jakšić te  studiraju  izvan mjesta prebivališta,

- da nisu korisnici kredita ili stipendije po drugoj osnovi,

- da je uspjeh u srednjoškolskom obrazovanju za studente upisane na 1.godinu studija s prosjekom ocjena od najmanje 3,5, a za studente ostalih godina (prosjek ocjena najmanje 3,0)

- redovni studenti do navršenih 26 godina starosti

3. Opći uvjeti na temelju kojih se provodi odabir za dodjelu stipendije su sljedeći:

opći uspjeh u prethodnom školovanju,

materijalni i socijalni položaj,

uspjeh na natjecanjima,

deficitarnost struke.

4. Prijavi na natječaj prilaže se sljedeća dokumentacija:

- Zahtjev (obrazac preuzeti na web stranicama Općine Jakšić www.jaksic.hr ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakšić),

Uvjerenje o prebivalištu za studenta (osobna iskaznica),

Domovnica (preslika dokumenta),

Rodni list ili Izvadak iz matice rođenih (preslika dokumenta),

Uvjerenje (potvrda) obrazovne ustanove o redovitom upisu u akademsku godinu,

Ovjerenu presliku svjedodžbe  završnog razreda  srednje škole sa ostvarenim prosjekom ocjena (za studente prve godine),

Potvrdu obrazovne ustanove o redovnom upisu u sljedeću akademsku godinu,

Prijepis ocjena sa ostvarenim prosjekom ocjena za prethodnu akademsku godinu za studente druge, treće, četvrte i pete godine studija,

Dokaz o sudjelovanju na domaćem, županijskom i međunarodnom natjecanju i ostvarenom mjestu,

Izjavu da ne prima neki drugi kredit ili stipendiju (pisanom izjavom punoljetnog kandidata), (obrazac preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakšić ili na web stranici Općine www.jaksic.hr )

Izjavu o broju članova zajedničkog domaćinstva, (obrazac preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakšić  ili na web stranici Općine www.jaksic.hr ),

Potvrda o visini dohotka i primitaka za 2019.godinu za sve članove zajedničkog kućanstva starije od 15 godina uključujući i podnositelja zahtjeva (izdaje nadležna Porezna uprava),

Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom iznosu mirovine ostvarene u 2019. godini za sve članove kućanstva, uključujući i podnositelja zahtjeva, odnosno za one koji nemaju mirovinu potvrdu da pojedini član kućanstva nije korisnik mirovine,

Potvrda o primanjima u posljednja tri mjeseca - potvrda o isplati plaće, odnosno preslika odrezaka o isplati mirovine, potvrda o naknadi za nezaposlene i sl. za razdoblje srpanj-rujan 2020.godine za sve članove zajedničkog kućanstva,

Potvrde o redovitom školovanju za članove kućanstva koji se redovito školuju, te potvrde o eventualnim drugim izvorima prihoda (preslika dokumenta i originala na uvid),

Potvrda MORH-a, Odsjeka za poslove obrane po mjestu prebivališta ili preslika braniteljske iskaznice (za kandidate za stipendiju - sudionike Domovinskog rata - hrvatski branitelj  ili dijete sudionika - hrvatskog branitelja u Domovinskom ratu).

5. Rezultati natječaja:

Kandidat može podnijeti pismeni prigovor koji se podnosi putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakšić. Odluka o prigovoru donosi se u roku od 8 dana od dana isteka roka za prigovor.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti do 05.studenog 2020. godine do 12:00 sati na adresu:

Općina Jakšić,

Osječka 39,

34 308 Jakšić

s naznakom za „natječaj za dodjelu stipendija“- ne otvaraj.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Ivica Kovačević, dipl.ing.v.r.

Korisni linkovi

Župa sv. Barbare Jakšić

Župa Sv. Barbare

Dječji vrtić Jakšić

Dječji vrtić Jakšić

Osnovna škola Mladost

Osnovna škola Mladost

Požeško-slavonska županija

Požeško-slavonska županija