Službene internet stranice Općine Jakšić

Savjetovanja s javnošću za 2022. godinu

Plan savjetovanja s javnošću Općine Jakšić za 2022. godinu

1. Izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2022. godini

 

Red. br. Naziv propisa općeg akta ili dokumenta Okvirno vrijeme provedbe javnog savjetovanja Očekivano vrijeme donošenja općeg akta ili dokumenata za koje se provodi savjetovanje Način provedbe savjetovanja
1.

Proračun Općine Jakšić za 2023.

listopad/studeni 2022. prosinac 2022. Internetsko savjetovanje
www.jaksic.hr
2.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023.godinu

listopad/studeni 2022. prosinac 2022. Internetsko savjetovanje
www.jaksic.hr
3.

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jakšić za 2023.godinu

listopad/studeni 2022. prosinac 2022. Internetsko savjetovanje
www.jaksic.hr
4.

Program socijalne skrbi Općine Jakšić za 2023.godinu

listopad/studeni 2022. prosinac 2022. Internetsko savjetovanje
www.jaksic.hr
5.

Program javnih potreba u kulturi i sportu za područje Općine Jakšić za 2023.godinu

listopad/studeni 2022. prosinac 2022.

Internetsko savjetovanje
www.jaksic.hr

6.

Program javnih potreba u predškolskom, osnovnoškolskom, srednjoškolskom i fakultetskom odgoju i obrazovanju Općine Jakšić za 2023.godinu

listopad/studeni 2022. prosinac 2022.

Internetsko savjetovanje
www.jaksic.hr

7.

Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na  području Općine Jakšić za 2023.godine

listopad/studeni 2022. prosinac 2022.

Internetsko savjetovanje
www.jaksic.hr

8.

Program sredstava šumskog doprinosa na području Općine Jakšić za 2023.godinu

listopad/studeni 2022. prosinac 2022.

Internetsko savjetovanje
www.jaksic.hr

9.

Program sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Jakšić za 2023.godinu

listopad/studeni 2022. prosinac 2022.

Internetsko savjetovanje
www.jaksic.hr

10.

Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Jakšić

 

travanj/svibanj 2022. svibanj 2022.

Internetsko savjetovanje
www.jaksic.hr

11.

Plan upravljanja imovinom Općine Jakšić za 2023. godinu

studeni/prosinac 2022. prosinac 2022.

Internetsko savjetovanje
www.jaksic.hr

12.

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu

studeni/prosinac 2022. prosinac 2022.

Internetsko savjetovanje
www.jaksic.hr

Korisni linkovi

Župa sv. Barbare Jakšić

Župa Sv. Barbare

Dječji vrtić Jakšić

Dječji vrtić Jakšić

Osnovna škola Mladost

Osnovna škola Mladost

Požeško-slavonska županija

Požeško-slavonska županija