Nabava novčanog kredita


Četvrtak, 29 Svi 2014

Općina Jakšić objavila je javni poziv za nadmetanje za financiranje IPARD projekta. Predmet nabave je nabavka dugoročnog novčanog kredita. Poziv na nadmetanje objavljen je u elektronskom oglasniku javne nabave,  gdje je objavljena i cjelokupna dokumentacija. Javnom pozivu može se pristupiti putem dolje navedenog linka. Procijenjena vrijednost nabave je 400.000,00 kn. Javni poziv objavljen je 29.05.2014. god., . Budući da je bilo nekoliko upita, dokumentacija javnog poziva je izmjenjena te je izmjenjen i rok za dostavu ponuda. Novi datum do kog se ponude mogu dostaviti je 20.06.2014. do 09:00 sati, a kada je i otvaranje ponuda. Kriterij za odabir je najniža cijena.

Poziv za nadmetanje u elektronskom oglasniku javne nabave.