Izmjena i dopuna prostornog plana

Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Prostornog plana uređenja Općine Jakšić - usklađenje
Uvodni dio IiD PPUO Jakšić - Usklađenje
ODLUKA o usklađenju Prostornog plana uređenja Općine Jakšić sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13)
PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE JAKŠIĆ - usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13)
4.8. TREŠTANOVCI-2015
4.5. RADNOVAC I RAJSAVAC-2015
4.2. CEROVAC I GRANJE-2015
4.5. Radnovac i Rajsavac
3b. Uvjeti korištenja i ograničenja u prostoru
3a. Uvjeti korištenja i zaštite prostora
2d. Vodno gospodarski sustavi
2c. Pošta i elektroničke komunikacije
2a. Prometni infrastrukturni sustavi
1. Korištenje i namjena prostora
 
 
Powered by Phoca Download