Petak, 29 Listopad 2021 14:09

Natječaj za stipendije za akademsku godinu 2021./2022.godinu

Na temelju odredbi članka 47. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj: 05/21) i na temelju Pravilnika o stipendiranju studenata Općine Jakšić („Službeni glasnik broj“: 121/18 za akademsku godinu 2021./2022., općinski načelnik raspisuj N A T J E Č A J
za dodjelu Stipendija Općine Jakšić za akademsku godinu 2021/2022.  studentima s područja Općine Jakšić.