Petak, 31 Siječanj 2020 10:25

Javni natječaj za prodaju nekretnina unutar Gospodarske zone Jakšić.

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 81/15. – pročišćeni tekst),  članka 48. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, br. 116/18),  Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Jakšić - Gospodarska zona Jakšić od dana 24.listopada 2019. („Službeni glasnik Općine Jakšić“, br. 6/19) i Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina - Gospodarska zona Jakšić, KLASA:022-01/20-01/10, URBROJ:2177/04-02/1-20-1 od 30.siječnja 2020.godine,  raspisuje se Javni natječaj za prodaju nekretnina unutar Gospodarske  zone Jakšić.