Četvrtak, 19 Listopad 2017 00:00

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Jakšić za 2018. godinu

Na temelju članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN, broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 33. Zakona o udrugama (NN, broj 74/14), članka 74. i 76. Zakona o sportu (NN, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (NN, broj 80/13, 153/13 i 78/15), i članka 52. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj 77/13.i 83/14. ), općinski načelnik Općine Jakšić, objavljuje javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Jakšić za 2018. godinu