Petak, 30 Prosinac 2016 01:00

Odluka o poništenju postupka javne nabave za materijal za javnu rasvjetu Eminovci

Poništava se postupak javne nabave, javnog naručitelja Općine Jakšić za predmet nabave materijala za javnu rasvjetu Eminovci.