Utorak, 25 Listopad 2016 02:00

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Jakšić u 2017.

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Jakšić za 2017. godinu

Jakšić, 24. listopada 2016. godine 

 

Ovaj Poziv odnosi se na javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Jakšić za 2017. godinu, odnosno za programe i projekte u kulturi, športu, zdravstvu i socijalnoj skrbi, predškolskom odgoju i obrazovanju te projekti ostalih udruga građana koji su od interesa  za Općinu Jakšić.

Odnosno onih udruga koje svoj rad temelje na potrebama građana prema načelima djelovanja za opće dobro i ispunjavaju određene propisane  kriterije.

Obrasci za prijave mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakšić, svakim radnim danom ili na web stranicama Općine Jakšić.  Javne potrebe u društvenim djelatnostima Općine Jakšić za 2017. godinu, kao područje financiranja su: javne potrebe u području kulture, športa, socijalne skrbi i ostale društvene djelatnosti. 

 

 

privitakJavni poziv za udruge za 2017.

privitakObrazac za prijavu kultura

privitakObrazac za prijavu ostale djelatnosti

privitakObrazac za prijavu sport