Off canvas menu

Udruge

Na području općine Jakšić djeluju udruge u slijedećim područjima:

Kultura

Šport

Nogometni klubovi
Lovačka i ribička društva
  • LD Seljak-Jakšić
  • ŠRD Slavonac-Jakšić
  • ŠRD Laguna-Rajsavac

Vatrogastvo

  • DVD Jakšić, osnovano 1907. godine. Djeluje na području općine Jakšić sa tri odjeljenja Jakšić, Radnovac i Tekić.

 

Kontakt info

Općina Jakšić
Osječka 39, 34308 Jakšić
Hrvatska

E-mail: info@jaksic.hr
Telefon: 034 315 514
Fax: 034 257 123
Web: http://www.jaksic.hr