Službene internet stranice Općine Jakšić

Odluke o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru općinskog načelnika Općine Jakšić 2021. i Općinskog vijeća Općine Jakšić 2021.

pdfOdluke o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru Općinskog načelnika Općine Jakšić 2021.

pdfOdluke o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru Općinskog vijeća Općine Jakšić 2021.

Privremeno financijsko izvješće o utrošku sredstava za provedbu izbora

Privremeno financijsko izvješće o utrošku sredstava za provedbu izbora za izbor Općinskog načelnika i Općinskog vijeća Općine Jakšić održanih 16. svibnja 2021. godine.

pdfPreuzmite dokument

Konačni rezultati za izbor Općinskog načelnika i Općinskog vijeća Općine Jakšić

Konačni rezultati za izbor Općinskog načelnika i Općinskog vijeća Općine Jakšić

pdfOpćinski načelnik

pdfOpćinsko vijeće

Zaštita izbornog prava - rezultati

docZaštita izbornog prava - rezultati

Rezultati izbora članova Općinskog vijeća Općine Jakšić

pdfRezultati izbora članova Općinskog vijeća Općine Jakšić

Rezultati izbora Općinskog načelnika Općine Jakšić

pdfRezultati izbora Općinskog načelnika Općine Jakšić

Zaštita izbornog prava

docZaštita izbornog prava

Pravovaljane kandidacijske liste - Općinsko vijeće Općine Jakšić

pdfPravovaljane kandidacijske liste - Općinsko vijeće Općine Jakšić

Korisni linkovi

Župa sv. Barbare Jakšić

Župa Sv. Barbare

Dječji vrtić Jakšić

Dječji vrtić Jakšić

Osnovna škola Mladost

Osnovna škola Mladost

Požeško-slavonska županija

Požeško-slavonska županija