Petak, 01 Veljača 2019 10:11

Komunalna i cestovna infrastruktura

Opskrba prirodnim plinom – sva naselja Općine Jakšić su opskrbljena prirodnim zemnim plinom (oko 47 kilometara mreže). Cjelokupnu mrežu izgradila je Općina u suradnji s stanovništvom koje je sufinanciralo izgradnju.

Javna vodovodna mreža – na javnu vodovodnu mrežu priključeno su naselja Jakšić, Eminovci, Bertelovci, Treštanovci, Svetinja, Radnovac i Rajsavac. U tijeku je izgradnja vodovodne mreže u naselju Tekić, a uskoro se očekuju radovi na gradnji javne vodovodne mreže u naseljima Cerovac i Granje.

Sustav javne odvodnje otpadnih voda s pročišćavanjem izgrađen je u naseljima Eminovci, Bertelovci, Radnovac, Rajsavac, Treštanovci, Svetinja i Jakšić. Trenutno se u 2019. godini izvode radovi na izgradnji sustava javne odvodnje u naselju Tekić. 

Nisko naponska električna mreža obnovljena je u svim naseljima Općine  Jakšić. 

Javna rasvjeta je izgrađena u svim naseljima. U naselju Eminovci ugrađena je suvremena LED rasvjeta, a u 2019. godini planira se ugradnja u naselju Jakšić.

Ceste – na području općine Jakšić -  na državnoj cesta D-51 u cijelosti je obnovljen kolnički trak, a isto tako je obnovljen kolnik na županijskoj cesti Ž4116 Vetovo-Jakšić-Kuzmica ; lokalna cesta L41035 Tekić-Bertelovci-D51 su sanirana oštećenja. Lokalna cesta Jakšić_ Trapari L 41058 je asfaltirana i u odličnom je stanju. Isto tako je sanirana lokalna cesta L 41033 (Ž4101-Ramanovci-Treštanovci-D51).

Od lokalnih cesta u nadležnosti ŽUC ostale su neasvaltirane lokalne ceste L 41050 (Treštanovci-Šeovci) i lokalna cesta L 41057 (Rajsavac-Lakušija) koje očekujemo da će se asfaltirati u nadolazećem razdoblju. Unutar naselja ostalo je još neasfaltiranih ulica u Eminovcima i Jakšiću  te će se poduzeti aktivnosti za što skorije njihovo asfaltiranje.

Nogostupi - U naseljima Eminovci, Jakšić i Radnovac  uz državne i županijske ceste izgrađen je nogostup i pripadajuća prateća infrastruktura. U 2019. godini planira se gradnja nogostupa od Radnovca kroz Rajsavac uz državnu cesti D-51.