Ponedjeljak, 21 Siječanj 2019 10:36

Javni poziv za udruge Općine Jakšić za 2019. godinu

Na temelju članka 48. Statuta Općine Jakšić ("Službeni glasnik Općine Jakšić“ br. 116/18) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ 26/15), općinski načelnik Općine Jakšić objavljuje

JAVNI POZIV ZA UDRUGE OPĆINE JAKŠIĆ ZA 2019. GODINU