Četvrtak, 18 Listopad 2018 12:18

Strateški plan razvoja poljoprivrede općine Jakšić 2018. - 2022.

Pred Vama se nalazi Strateški plan razvoja poljoprivrede općine Jakšić za razdoblje 2018.- 2022. godine koji je ključni dokument u razvoju ruralnih područja na području općine Jakšić. Dokument se odnosi na poljoprivredu kao i na turizam sa naglaskom na agroturizam. U njoj je predstavljen presjek trenutnog stanja u općini Jakšić, analizirani su trendovi i kretanja mladih, zaposlenih, nezaposlenih, statistički obrađene gospodarske i poljoprivredne aktivnosti te predstavljeni strateški ciljevi, prioriteti, mjere i aktivnosti kojima bi se pospješila poljoprivreda i turizam u općini Jakšić.