Niskonaponska mreža i javna rasvjeta naselja Rajsavac


Ponedjeljak, 05 Listopad 2015

Općina Jakšić izgradila je novu javnu rasvjetu u naselju Rajavac u vrijednosti 130.000 kuna.  

HEP ODS Elektra Požega izvršili su radove na demontaži i zamjeni postojeće stare niskonaponske mreže u naselju Rajsavac. Elektra Požega postavila je nove betonske stupove  i instalirala novu kvalitetnu niskonaponsku mrežu. Rekonstrukcijom niskonaponske mreže i postavljanjem novih betonskih stupova stvorene su pretpostavke za izgradnju i postavljanje novih rasvjetnih tijela za javnu rasvjetu.
Vrijednost izvedenih radova na rekonstrukciji niskonaponske mreže financiranu od HEP ODS Elektra Požega  iznosi oko 550.000 kuna.