Proračun

6.Plan proračuna za 2018. godinu - plan razvojnih programa
5.Plan proračuna za 2018. godinu - posebni dio
4.Plan proračuna za 2018. godinu - račun financiranja i rasploživa sredstva
3.Plan proračuna za 2018. godinu -opći dio - račun rashoda
2.Plan proračuna za 2018. godinu -opći dio - račun prihoda
1.Plan proračuna za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020.-naslovnica
8.Izmjene plan razvojnih programa za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu
7.Izmjene proračuna za 2017. godinu - projekcije za 2018. i 2019. - rashodi i izdaci
6.Izmjene proračuna za 2017. godinu - projekcije za 2018. i 2019. - prihodi i primici
5.Izmjene proračuna za 2017. godinu - posebni dio
4.Izmjene proračuna za 2017. godinu - račun financiranja i raspoloživa sredstva
3.Izmjene proračuna za 2017. godinu - opći dio - račun rashoda i izdataka
2.Izmjene proračuna za 2017. godinu - opći dio - račun prihoda
1.Izmjene proračuna za 2017. godinu - naslovnica
Prijedlog plana proračuna općine jakšić za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu - posebni dio
Prijedlog plana proračuna općine jakšić za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu - opći dio proračuna - račun rashoda i izdaci
Prijedlog plana proračuna općine jakšić za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu - opći dio proračuna-račun prihoda
Prijedlog plana proračuna općine Jakšić za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu
Donacije i sponzorstva - stanje 30.09.2017.
6.Obrazloženje ostvarenja polugodišnji izvj.2017
5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2017. - posebni dio - rashodi i izdaci
4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2017. - raspoloživa sredstva
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2017. - opći dio - rashodi i izdaci
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2017. - opći dio - prihodi
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2017. - naslovnica
Donacije i sponzorstva do 30. lipnja 2017.
Polugodišnji financijski izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jakšić za 2017. godinu
Financijsko izvješće o utrošku sredstava na lokalnim izborima
5.GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI
4.GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. OPĆI DIO - RASHODI I IZDACI
3.GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. RASPOLOŽIVA SREDSTVA
2.GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. OPĆI DIO PRIHODI
1.GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016.
Godišnjo financijski izvještaj o izvršenju Proračuna za 2016. godinu.
4.PRIJEDLOG PRORAČ.ZA 2017.-POSEBNI DIO
3.PRIJEDLOG PRORAČ.ZA 2017.-RASHODI OPĆI DIO
2.PRIJEDLOG PLANA PRORAČ.ZA 2017-PRIHODI
1.NASLOVNICA-PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2017
1.I IZMJ.PR.2016.-NASLOVNICA
2.I IZMJ.PR.2016-OPĆ.DIO-RAČ.PRIHODA
3.I IZMJ.PR.2016-RASP.SR.I RAČ.FINANCIRANJA
4.I IZMJ.PR.2016-OPĆ.DIO-RAČ.RASHODI I IZDACI
5.I IZMJ.PR.2016-POSEBNI DIO (3.RAZ.)
6.I IZMJ.PR.2016-PLAN.RAZV.PROGR.-KAPITALNI DIO
7.I IZMJ.PR.2016-PROJEKCIJE 20187.I 2018.-RASHODI I IZDACI
8.I IZMJ.PR.2016-PROJEKCIJE 2017.I 2018.-PRIHODI I PRIMICI
1.Ostvarenje proračuna 01.01.-30.06.16.-prihodi opći dio
2.Ostvarenje proračuna 01.01.-30.06.16.-rashodi-opći dio
3.Ostvarenje proračuna 01.01.-30.06.16.-rashodi-posebni dio
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jakšić za 2016
 
 
Powered by Phoca Download