Pozivi i natječaji

Četvrtak, 09 Travanj 2015
Z   A   P   I   S   N   I   Ko otvaranju i ocjenjivanju prijavaPovjerenstvo je dana 07. travnja 2015. u prostorijama Općine Jakšić otvorilo pristigle prijave i utvrdilo slijedeće:Na Javni natječaj II…
Petak, 06 Ožujak 2015
Općina Jakšić raspisuje II. krug natječaja za energetsku učinkovitost obiteljskih kuća na području Općine Jakšić. Rok za dostavu prijava je 20 dana od dana objave ovog natječaja, odnosno do 26.03.2015.…
Utorak, 30 Prosinac 2014
JAVNI   POZIVl. PREDMETI JAVNOG POZIVA:1. dodjela nepovratnih sredstava potpore za osiguranje usjeva od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Jakšić u 2014.,  iz proračuna Općine Jakšić za 2015. i…
Srijeda, 10 Prosinac 2014
Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" 39/2013) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje OBAVIJEST o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta…
Srijeda, 12 Studeni 2014
Z A P I S N I Ko otvaranju i ocjenjivanju prijavaPovjerenstvo je dana 09. listopada 2014. u prostorijama Općine Jakšić otvorilo pristigle prijave i utvrdiloslijedeće:Na Javni natječaj objavljen 31.…
Utorak, 28 Listopad 2014
Ovaj Poziv odnosi se na javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Jakšić za 2015. godinu, odnosno za programe i projekte u kulturi, športu, zdravstvu i socijalnoj…
Ponedjeljak, 28 Srpanj 2014
Općina Jakšić u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirat će programe  fizičkih osoba s područja Općine Jakšić, a koji su vezani za energetsku učinkovitost obiteljskih kuća.…
Četvrtak, 24 Travanj 2014
Na temelju članka 32. i 33. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 92/10., 23/13. i 143/13.) Županijsko izborno povjerenstvo Požeško-slavonske županije, donosi Rješenje…