Pozivi i natječaji

Ponedjeljak, 02 Siječanj 2017
Nabava robe – materijala za javnu rasvjetu Eminovci. Predmet nabave detaljno je opisan u tehničkoj specifikaciji.
Petak, 30 Prosinac 2016
Poništava se postupak javne nabave, javnog naručitelja Općine Jakšić za predmet nabave materijala za javnu rasvjetu Eminovci.  
Srijeda, 23 Studeni 2016
Na temelju članka 7., i članka 9. Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Općine Jakšić ("Službeni glasnik Općine Jakšić", broj 96/15.), a u svezi s Odlukom o raspisivanju…
Utorak, 25 Listopad 2016
Na temelju članka 16. Odluke o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Jakšić («Službeni glasnik Općine Jakšić broj 97) , KLASA:061-01/16-01/01; URBROJ:2177/04-02/16-1, Jakšič, 25. listopada 2016. godine, Općinski…
Utorak, 25 Listopad 2016
Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Jakšić za 2017. godinu Jakšić, 24. listopada 2016. godine    Ovaj Poziv odnosi se na javne potrebe za koje…
Petak, 21 Listopad 2016
Na temelju članka 7., 9. Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Općine Jakšić ("Službeni glasnik Općine Jakšić", broj 96/15.), a u svezi s Odlukom o raspisivanju natječaja za…
Srijeda, 21 Rujan 2016
Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07,094/13) te članka 49. i 50. Statuta Dječjeg vrtića „Jakšić“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Jakšić“ na svojoj…
Srijeda, 25 Svi 2016
Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi (NN, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13.- pročišćeni…